Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vọc

  LỊCH

  KH hoạt động UBKT 15-16

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bảy (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:31' 12-09-2015
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS TRƯỜNG TH LAM SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: ……./UBKT – CĐCS- THLS

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
  ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  NĂM HỌC : 2015 -2016

  Căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban chấp hành công đoàn giáo dục quận 6, chương trình công trình công tác của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động Quận 6 và chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục Quận 6, Ủy ban kiểm tra CĐCS trường TH Lam Sơn xây dựng chương trình hoạt động tập trung vào nội dung, chỉ tiêu cụ thể như sau:

  I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC:
  Nhân sự:
  Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bảy.
  Ủy viên:
  Phạm Hoàng Yến
  Trương Minh Thanh

  II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN:
  Nhiệm vụ kiểm tra thực hiện điều lệ:
  Tự tổ chức kiểm tra thực hiện điều lệ 2 lần/năm và gởi biên bản về Ủy ban kiểm tra CĐGD Quận.
  Nội dung kiểm tra:
  Thủ tục kết nạp Đoàn viên mới, trình tự làm thủ tục công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra.
  Chế độ sinh hoạt Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, việc thực hiện công tác tự kiểm tra của Ban chấp hành.
  Việc thực hiện Nghị quyết, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng Nghị quyết, Quyết định của Ban chấp hành.
  2. Nhiệm vụ kiểm tra tài chính:

  - Lần 1: Kiểm tra Quý 2/2015 ( vào tháng 08/2015)
  - Lần 2: Kiểm tra Quý 3/2015 ( vào tháng 10/2015)
  - Lần 3: Kiểm tra Quý 4/2015 ( vào tháng 01/2016)
  - Lần 4: Kiểm tra Quý 1/2015 ( vào tháng 04/2016)

  * Khi kiểm tra bảo đảm thực hiện biên bản theo mẫu quy định và gởi về Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục Quận 6.
  3. Nhiệm vụ tham gia và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
  a. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
  - Giải quyết kịp thời 100% đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Đối với đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn thì chủ động phối hợp tham gia giải quyết 100% đơn, thư.
  - Thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả giải quyết cho ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên và thông báo cho nguyên đơn.
  b. Thông báo lịch tiếp Đoàn viên, CB – GV – CNV theo chỉ đạo của LĐLĐ Quận và thực hiện đúng lịch đã thông báo.
  4. Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:
  - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức.
  - Tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra.

  III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của BCH/CĐCS, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên để đảm bảo hoạt động của Ủy ban kiểm tra đúng quy định của điều lệ.
  Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
  Tham gia đầy đủ các buổi họp của BCH cùng cấp và hội nghị giao ban do Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên tổ chức.


  TM BAN CHẤP HÀNH TM ỦY BAN KIỂM TRA CĐCS
  CHỦ TỊCH CHỦ NHIỆM
  Trần Thị Thu Chiên Nguyễn Thị Bảy

   
  Gửi ý kiến

  Thông tin các thành viên

  174201210152147
  Đ
  i
  T
  ì
  m
  T
  r
  i
  T
  h
  c

  Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE